Мовчан С.І., Малюга В.В. ФОРМИ ВОДИ В ҐРУНТАХ, ЇХ ДОСТУПНІСТЬ РОСЛИНАМ ТА ВИКОРИСТАННЯ У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Перейти вниз

Мовчан С.І., Малюга В.В. ФОРМИ ВОДИ В ҐРУНТАХ, ЇХ ДОСТУПНІСТЬ РОСЛИНАМ  ТА ВИКОРИСТАННЯ У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ Empty Мовчан С.І., Малюга В.В. ФОРМИ ВОДИ В ҐРУНТАХ, ЇХ ДОСТУПНІСТЬ РОСЛИНАМ ТА ВИКОРИСТАННЯ У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Сообщение автор Admin в Ср Янв 16, 2019 11:16 am

Основна мета зрошення на агрокультурному та господарському рівнях плягає в одержанні економічно доцільної та екологічно сприятливої біопродуктивності сільськогосподарських культур при економному використанні природних та матеріально-технічних ресурсів, збереженні родючості ґрунтів та дотриманні збалансованості природних процесів у межах агроекосистем.
Для вирішення цієї важливої водогосподарської проблеми важливого значення набувають питання води і водних ресурсів, пов’язані з їх використанням на різних етапах у зрошуваному землеробстві.
Ґрунтова волога, залежно від характеру зв’язку між молекулами води, твердої та газоподібної фаз ґрунту, характеризується різною рухливістю й неоднаковими властивостями. Тому О.А. Роде запропонував ґрунтову воду розділяти на категорії (форми) (рис. 1), виходячи, з того, що кожна конкретна форма води в ґрунті володіє однаковими властивостями.
Класифікація стану форм води (ґрунтової вологи) в ґрунті:
- за фізичним станом розрізняють: тверду, рідку та газоподібну (пароподібну) ґрунтову воду;
- за характером зв’язку з твердою фазою ґрунту та ступенем рухливості – шість категорій: хімічно зв’язану, тверду, пароподібну (газоподібну), фізично міцнозв’язану та пухкозв’язану, вільну (рис. 1).
Мовчан С.І., Малюга В.В. ФОРМИ ВОДИ В ҐРУНТАХ, ЇХ ДОСТУПНІСТЬ РОСЛИНАМ  ТА ВИКОРИСТАННЯ У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ 0810
Максимальна кількість води, яку може поглинати ґрунт з пароподібного стану при відносній вологості повітря приблизно 95-100%, називається максимальною гігроскопічністю (МГ).
Перебуваючи у ґрунті в різних формах, вода відрізняється за доступністю для рослин. Взаємозв’язок форм ґрунтової води, їх доступність рослинам і способи пересування в ґрунті наведено в табл. 1.

Таблиця 1.
Форми води в ґрунтах та їх доступність рослинам
Мовчан С.І., Малюга В.В. ФОРМИ ВОДИ В ҐРУНТАХ, ЇХ ДОСТУПНІСТЬ РОСЛИНАМ  ТА ВИКОРИСТАННЯ У ЗРОШУВАНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ 0910
Примітка: рF - логарифм величини водоутримуючих сил, виражений у см водяного стовпа

Аналізуючи дані таблиці 1 можна зробити висновок, що води в ґрунтах, в різних її формах і доступних рослинам, достатньо. Однак, форми її використання не в повній мірі відповідають технологічним умовах, які використовуються для життєзабезпечення окремих рослин.
Необхідно також враховувати кінцеву мету використання води в сільськогосподарському виробництві. Вона полягає в тому, що один об’єм води використовується при зрошуванні. Інший об’єм – надходить до насіння, рослин сільськогосподарських культур в різні пори їх вегетації.
Надходження води в насіння пов’язано із сорбційними явищами. Гідрофільні колоїди (крохмаль, білки, целюлоза), з яких складається насіння, можуть поглинати в десятки разів більше води, ніж важать самі. Перші порції поглинання води супроводжуються тепловим ефектом. У насінні, яке проросло, крім сорбційних процесів, спостерігаються і дифузійні процеси. Перші порції води під впливом ферментів викликають гідроліз крохмалю до цукру. Цукор, розчиняючись у воді, створює високий осмотичний тиск. Всмоктувальна сила у рослин складає 4-5 атм. (0,41-0,51 МПа), а в деяких солестійких – досягає 10-12 атм. (1,1-1,2 МПа).
Вплив зрошення на ґрунти може бути як позитивний, так і негативний. Оптимальна кількість вологи притаманна найкращій пухкості, меншій твердості і питомому опору, менше розпилюється при обробленні і вивітрюванні. Однак зберегти ці властивості при багаторічному зрошенні можливо лише дотримуючись певних умов – застосування в сівооберті комплексу агротехнічних прийомів, відповідних способів і техніки поливів, строго нормованій подачі води на зрошувальну ділянку.
Вода – необхідна умова життя рослин. Вона є одним із факторів родючості ґрунту. Дослідженнями ряду авторів встановлено, що кількість води для різних рослин складає від 25 до 150 % від маси сухого насіння.
Отже, основною причиною зниження споживання води в сільському господарстві, зокрема на зрошення, є зменшення питомого водоспоживання. У перспективі потрібно й надалі зменшувати питоме водоспоживання для економії води за рахунок своєчасного коригування поливних норм залежно від запасів вологи в ґрунті, фази розвитку рослин, погодних умов, а також за рахунок автоматизації водозабору і водорозподілу на системі із зменшення невиробничих скидів і витрат на міжгосподарські мережі. Крім того, значної економії води можна досягти, застосовуючи нові способи зрошення – краплинне, тонкодисперсне та ін.

Список використаних джерел
1. Доценко В.І., Морозов В.В., Онопрієнко Д.М. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування: навчальний посібник. Херсон: ОЛДІ – ПЛЮС, 2014 р. 448 с.
2. Національний стандарт України «Якість природної води для зрошення агрономічні критерії» ДСТУ 2730:2015. Київ: ДП «УКРНДНЦ», 2016. URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=62381 (дата звернення 10.12.2018)
3. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107 - 1:2004 – ДСТУ ISO 6107-1:1996, IDТ Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=65377(дата звернення 10.12.2018)
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения