Мовчан С.І., Дзюба І.Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перейти вниз

Мовчан С.І., Дзюба І.Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Empty Мовчан С.І., Дзюба І.Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сообщение автор Admin в Ср Янв 16, 2019 10:44 am

Охорона природи, раціональне використання природних, у тому числі й водних, ресурсів – одне з найважливіших загальнодержавних завдань нашої країни. На сучасному етапі можна виділити три основних напрями екологічної політики – профілактичні заходи, усунення минулих помилок і збереження в недоторканності особливо цінних природних об’єктів.
Встановлення правових норм охорони водних об’єктів від засмічення, забруднення і виснаження, а також запобігання шкідливій дії вод – одне з головних завдань водного законодавства. Потреба таких норм зумовлена розвитком промисловості, сільського господарства та будівництва міст. Вони спричиняють різке зростання потреб використання води, призводять до істотного зростання стічних і дренажних вод, забруднених різними речовинами.
В основах «Водного законодавства» всі води потребують охорони від забруднення і виснаження, які можуть завдати шкоди здоров’ю населення та зумовити зменшення рибних запасів, погіршення умов водопостачання та інші небажані наслідки через зміну фізичних, хімічних і біологічних властивостей води, погіршення її здатності до природного самоочищення, порушення гідрологічного й гідрогеологічного режиму. Крім суворого обмеження використання водних об’єктів для скидання стічних вод встановлюються також інші обмеження. Повністю забороняється скидання у водні об’єкти виробничих і побутових відходів та викидів. Не допускається забруднення й засмічення поверхні водозаборів та льодового покриву водойм відходами та викидами, зливання яких може призвести до погіршення якості поверхневих і підземних вод.
Для підтримання сприятливого водного режиму річок, озер, водосховищ, підземних вод та інших водних об’єктів, для запобігання водній ерозії ґрунтів і замулюванню водойм, для зменшення втрат та різкого коливання річкового і підземного стоку водним законодавством передбачається встановлення водоохоронних зон лісів, обов’язкове проведення лісомеліоративних, протиерозійних, гідротехнічних та інших заходів. Головним заходом проти виснаження водних ресурсів є здійснення раціонального режиму експлуатації водогосподарських систем і споруд. Результатом нераціонального використання людиною поверхневих і підземних вод, недооцінки законів природи або нехтування ними є водна ерозія ґрунтів, утворення ярів, заболочування й засолювання земель, періодичне затоплення і підтоплення населених пунктів тощо.
Водне законодавство країни передбачає обов’язки підприємств, організацій і установ у здійсненні заходів щодо запобігання та ліквідації: повеней, затоплень і підтоплень; руйнування берегів, захисних дамб та інших споруд; заболочування і засолювання ґрунтів; ерозії ґрунтів, утворювання ярів, зсувів, селевих потоків та інших шкідливих явищ. Для боротьби зі шкідливою дією вод передбачаються захисні лісонасадження з метою запобігання ерозії ґрунтів, зсувам і селевим потокам; застосування протиерозійної агротехніки, водоохоронне лісорозведення та інші сільськогосподарські меліоративні роботи.
Згідно Водної Рамкової директиви ЄС 2000/60/ЕС (стаття 5, стор. 33) «Характеристика району річкового басейну, огляд екологічного впливу людської діяльності та екологічний аналіз використання води» кожна держава повинна проводити аналіз характеристик водних ресурсів, огляд впливу людської діяльності на стан поверхневих і підземних вод, економічний аналіз використання в контексті використання води у зрошувальному землеробстві
В цьому ж нормативному документі (стаття 13, стор. 43) держави – члени повинні забезпечити складання плану управління річковим басейном для кожного району річкового басейну, який знаходиться в межах їхньої території.
Перший напрям пов’язаний із запобіганням виникненню шкідливої антропогенної дії на природу. Він поширюється на всю сферу господарської діяльності.
Другий напрям спрямований на виправлення допущених екологічних помилок і недоліків, на усунення  негативної дії на природу. Раніше багато підприємств будувалися без достатніх технічних заходів, що призначалися для охорони природи.
Третім напрямом екологічної політики передбачається створення і розвиток заповідників, заказників, національних парків, пам’яток природи. Всі ці три напрями екологічної політики разом сприяють гарантованому успіху раціонального використання й охорони водних ресурсів.
Відповідно до водного законодавства державний контроль за використанням і охороною вод має забезпечити отримання всіма міністерствами, відомствами, підприємствами установами, організаціями і громадянами прийнятого порядку користування водами, виконання обов’язків з охорони вод від забруднення, засмічення та виснаження, запобігання їх шкідливому впливу, а також дотримання правил обліку використання вод та інших, встановлених водним законодавством країни. Державний контроль за використанням та охороною вод здійснюють ради народних депутатів, їх виконавчі та розпорядчі органи, а також спеціальні уповноважені державні органи.
Питанням вивчення водних ресурсів, доцільністю їх використання і дбайливим ставленням до водних об’єктів займаються на всіх ланках навчального процесу в школі, коледжах і вищих навчальних закладах. У зв’язку з чим необхідно не лише узагальнювати знання раціонального використання води і водних ресурсів, а й визначити однакові підходи щодо використання знань у цьому напряму.
Водогосподарські комплекси (ВГК) – це сукупність гідротехнічних споруд, соціально-економічних і технічних заходів, щодо використання водних ресурсів в інтересах ефективного розвитку всіх галузей економіки.
За своєю дією та характером використання водних ресурсів учасники ВГК (водогосподарського комплексу) поділяються на:
- водоспоживачі (водоспоживання) забирають воду з водних об’єктів, при цьому частина води втрачається безповоротно, оскільки вона входить до складу промислової та сільськогосподарської продукції, а також випаровується в процесі використання, а інша повертається у водойму. До водоспоживачів належать промислове і комунальне водопостачання, зрошення, теплова та атомна енергетики тощо.
- водокористувачі (водовикористання) не забирають воду з водних об’єктів, а лише використовують її для виконання різних операцій. До них належать гідроенергетика, водний транспорт, лісосплав, рибне господарство, водний туризм.
Таким чином, забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів є складовою частиною політики держави у галузі водогосподарського комплексу країни.
Список використаних джерел
1. Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» від 23 жовтня 2000 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962 (дата вернення 10.12.2018)
2. Сухаренко О.І., Мовчан С.І. Якість водних ресурсів – запорука екологічної безпеки. Меліорація та водовикористання : матеріали VІ науково – практичної конференції, м. Дніпрорудне 27 жовтня 2017 р. Дніпрорудне : ЗГГМЕ, 2017. С. 45-50.
3. Мовчан С.І., Савченко О. Д., Журавель Д. П. Водні ресурси та шляхи їх раціонального використанні при зрошенні. Праці ТДАТА. Мелітополь : 2006. Вип. 42. С. 63 – 70.
4. Мовчан С.І., Кривушичев С.С. Стан та перспективи використання водних ресурсів півдня Запорізької області для зрошувальних меліорацій. Екологія - філософія існування людства : матеріали міжнародної науково – практичної конференції / заг. ред. М.М. Радєвої, В.М. Коломієць. Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2018. С. 72- 76.
5. Мовчан С.І., Кривушичев С.С. Використання водних ресурсів Запорізької області для зрошення сільськогосподарських культур. : Аграрна наука та освіта в ХХІ столітті: Проблеми, перспективи та інновації. матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Ніжин, 17-18 травня 2018 р. Ніжин : 2018. С. 76-83.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения