Карпусь А.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ВОДНОГО ФОНДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перейти вниз

Карпусь А.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ВОДНОГО ФОНДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Empty Карпусь А.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ВОДНОГО ФОНДУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сообщение автор Admin в Вт Янв 22, 2019 9:43 am

З дня набрання чинності Закону України «Про аквакультуру» 01.07.2013, були внесені зміни до законодавчих актів України, зокрема до статті 51 Водного кодексу України (ВК), відповідно до якої у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми. До 01.07.2013 діюче на той час законодавство передбачало укладання окремих договорів оренди на водні об’єкти (воду) та земельні ділянки під водою, при цьому передача здійснювалась незалежно від наявності одного чи іншого договору. Крім того зазначені договори укладались на різні строки, тому на сьогодні, у багатьох випадках, залишаються діючими лише договори оренди землі.
Враховуючи зазначене, в роботі надається обґрунтована оцінка щодо надання у користування земельних ділянок водного фонду відповідно до чинного законодавства.
Встановлено, що на території Одеської області діють 104 договори оренди земельних ділянок, 49 договорів оренди водних об'єкті, 22 договори і на землю і на воду.
На сьогодні не врегульованим залишається питання пов’язане з наданням водного об’єкту (води) в оренду у разі наявності у особи договору оренди землі, об'єктом оренди якого є земельна ділянка під водою (водним простором).
Так, згідно зі статтею 51 ВК водні об'єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (ЗК), відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства. Водні об'єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою.
Статтею 135 ЗК встановлено, що земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 ЗК. На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.
Типовий договір оренди водних об’єктів (Типовий договір), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420. Відповідно до Типового договору об’єктом оренди є вода (водний простір) водного об’єкта та земельна ділянка під водним об’єктом.
На сьогодні виникає ситуація, коли суб’єкти користуються земельними ділянками відповідно до діючих договорів оренди землі, укладених до 01.07.2013, з розташованими на них водними об’єктами без наявності договорів оренди водних об’єктів. Постає питання врегулювання правовідносин в частині оформлення права користування водними об’єктами.
Враховуючи вищенаведене, надання водного об’єкту у користування має відбуватись шляхом проведення земельних торгів, за результатами проведення якого укладається договір оренди з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу плату за користування земельною ділянкою, зафіксовану в ході проведення торгів, проте такий шлях не може бути прийнятним, оскільки відповідно до частини п’ятої статті 116 ЗК земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом. А статтею 141 ЗК встановлений вичерпний перелік підстав припинення права користування земельними ділянками.
Відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.
Враховуючи наведене вважаємо за доцільне внести зміни до договорів оренди землі шляхом укладання додаткових угод до них, з урахуванням положень Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 420.
Також, досліджена проблематика пов’язана з діючими договорами оренди водних об’єктів. Так, до 01.07.2013 передача водних об’єктів здійснювалась незалежно від наявності договору оренди на земельну ділянку під водою (водним простором). Тому більша частина орендованих водних об’єктів, розташованих на території Одеської області використовується орендарями без наявності права користування на земельну ділянку, як того вимагає чинне законодавство.
Частиною другою статті 134 ЗК визначені підстави, у разі яких земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах).
Однак, відповідно до вимог статті 134 ЗК наявність договорів оренди водного об’єкту не є підставою передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності без проведення земельних торгів.
З метою комплексного вирішення даної проблематики, вважаємо за доцільне внести зміни до норм чинного законодавства, зокрема шляхом доповнення абзацом шостим пункт 1 розділу Х «Перехідні положення» ЗК таким змістом: «Земельні ділянки під водою (водним простором) надаються в оренду без проведення земельних торгів, у разі наявності у особи діючого договору оренди водного об’єкту укладеного до 1 липня 2013 року». Разом з чим, частину четверту статті 51 ВК викласти у наступній редакції: «Водні об'єкти надаються у користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою, крім випадків встановлених ЗК».
В свою чергу частина друга статті 134 ЗК передбачає можливість передачі земель в оренду без проведення земельних торгів у разі наявності у суб’єкта господарювання дозволу на спеціальне водокористування.
Треба зазначити, що чинне законодавство не надає визначення «дозволу на спеціальне водокористування», водночас Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 визначає процедуру видачі юридичним і фізичним особам дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів).
Таким чином, дозвіл на спеціальне водокористування може бути надано декільком особам для різних цілей. У зв’язку з чим виникає ряд. Чи можлива передача земельної ділянки у користування під водою при наявності двох чи більше осіб, які мають дозвіл на спецводокористування? Кому, у такому випадку, надавати в оренду земельну ділянку?
Крім порушених питань, також істотне значення має визначення цільового призначення таких земельних ділянок. Проблематика насамперед полягає у тому, що класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за № 1011/18306 такий вид цільового призначення, як використання земельних ділянок для спеціальне водокористування не передбачено.
Тому пропонуємо при застосуванні частини другої статті 134 ЗК враховувати лише спеціальне водокористування, яке надано для ведення рибогосподарських потреб. А також при розгляді заяв про надання земельної ділянки під водою (водним простором), без проведення земельних торгів, враховувати наявність у суб’єкта діючого договору на водний об’єкт (воду) та дозволу на спеціальне водокористування для рибогосподарських потреб. Такий договір оренди водного об’єкта пропонуємо укладати на строк діючого договору. При цьому, прийняття рішень щодо укладання таких договорів має вирішуватися окремо в кожному конкретному випадку з урахуванням відповідних обставин та конкретних матеріалів.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения