Іорданов О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІХТІОФАУНИ

Перейти вниз

Іорданов О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІХТІОФАУНИ Empty Іорданов О.О. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІХТІОФАУНИ

Сообщение автор Admin в Чт Янв 17, 2019 12:43 pm

Моніторинг як система безперервного збору інформації про параметри екосистеми та окремі індикаторні види дозволяє визначити основні тенденції трансформації екосистем, а також сприяє прийняттю управлінських рішень. Систематичний контроль дозволяє з'ясувати основні зміни екосистем і роль природно-антропогенного впливу. В першу чергу необхідно відібрати ряд специфічних (мінливих/стабільних) показників на різних рівнях організації, як на рівні видів риб, так і на рівні іхтіоценозів, які будуть швидко реагувати на зміни гідрометеорологічних показників та антропогенні трансформації у водоймі.
Факторами впливу на біорізноманіття та стан іхтіофауни є наступні. Абіотичні: гідрохімічні показники якості води (концентрація забруднюючих речовин, розчинених газів, концентрація головних іонів); гідрологічні показники (температура води, льодовий режим, прозорість, течія, глибина, тип ґрунту). Біотичні: рівень забезпечення кормовими ресурсами; щільність; вплив хижаків; рівень інвазій; розширення ареалів видів риб. Антропогенні фактори впливу: рівень вилову риб як легальний, так і браконьєрський; інтенсивність робіт з акліматизації та риборозведення; гідротехнічне будівництво (дамби, канали, шлюзи); забруднення водойм; використання води для господарських потреб.
Основною метою моніторингу є - контроль стану популяцій і угрупувань риб як індикаторних показників природних та антропогенних змін задля для вибору сценаріїв управління гідро- екосистемами (Демченко, 2010; 2011; 2012; 2017). Завданнями моніторингу іхтіофауни є: оцінка фактичного стану індикаторних видів риб; контроль структури угруповань риб; оцінка можливих екологічних, економічних і соціальних ризиків; інформаційне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень. Реалізація системи моніторингу повинна здійснюватися в три етапи:
1. Оцінка фактичного стану індикаторних видів і екосистемних показників (I етап). В рамках даного етапу передбачається збір інформації за станом об'єктів досліджень на екосистемному і демекологічному рівні.
2. Оцінка ризиків внаслідок змін стану навколишнього середовища (II етап). Даний етап моніторингу є важливим щодо з'ясування наслідків змін в екосистемах. Екологічні ризики включають оцінку наслідків вселення нових видів риб або збільшення чисельності небажаних видів. Дані зміни можуть негативно впливати на існуючі іхтіоценози і призвести до зниження продуктивності моря. Оцінка економічного ризику пов'язана зі зниження вилову промислових видів риб і зниженням загальної продуктивності моря. Соціальні ризики пов'язані зі зниженням рентабельності рибного промислу, закриттям окремих видів промислу і втратою робочих місць.
3. Інформаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень щодо поліпшення якості навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки (III етап). Кінцевим етапом впровадження моніторингу є вибір напрямків управління екосистемою. Для більш ефективної роботи на 3-ому етапі необхідно наповнити автоматизовану інформаційну систему. Головними елементами цієї системи є: прогнозно-діагностична система; геоінформаційна система, система комплексної інтерпретації даних; система обробки даних.
Для виконання всіх поставлених завдань моніторингу в рамках іхтіологічного компоненту необхідне паралельне впровадження гідрологічного та гідрохімічного моніторингів.
Виходячи з цього для моніторингу іхтіофауни основними завданнями повинні стати: вивчення видового складу й особливостей розподілу видів по акваторіях регіону досліджень; з'ясування абсолютної й/або відносної чисельності й біомаси популяцій риб в окремих водоймах або відособлених акваторіях (затоках); аналіз внутрішньовидової структури популяцій, які мають ресурсне й/або біологічне значення в гідроекосистемах регіону; з'ясування статусу перебування виду в тій або іншій водоймі; зонування водойм на основі їх значення для іхтіофауни; з’ясування та аналіз факторів і джерел антропогенних впливів на іхтіофауну регіону; встановлення закономірностей, розробка моделей та оцінка змін в іхтіофауні досліджуваної водойми; розробка рекомендацій що управління іхтіофауною акваторій та водойм регіону.
Дані завдання мають бути об’єднані в окремі блоки, які мають специфічний зміст.
Блок з’ясування стану іхтіофауни спрямований на визначення сучасних показників біорізноманіття іхтіофауни. В даному блоці ключовими показниками повинні стати: видовий склад досліджуваної акваторії; чисельність та біомаса риб (відносна чи абсолютна); структура популяції виду (розмірно-масова, статева, вікова); статус перебування виду у водоймі (нереститься, зимує, нагулюється та ін..); з’ясування рівня промислового використанні водних живих ресурсів.
Блок оцінки впливу на іхтіофауну. Даний напрямок направлений на з’ясування факторів, що можуть бути визначені як ключові при формуванні іхтіофауни досліджуваної водойми. В цьому напрямку дослідження повинні базуватися на наступних показниках: з’ясування якості води за гідрохімічними та гідробіологічними показниками; дослідження гідрологічного режиму водойми; дослідження кормової бази для риб; вивчення напрямків та рівня антропогенних впливів на гідроекосистеми регіону як прямих (перевилов, зариблення, акліматизація), так і опосередкованих (забруднення, зміна гідрологічного режиму та ін.).
Блок прогнозу змін в іхтіофауні. Даний блок є найбільш важливим в моніторингу різноманіття риб. Дає змогу з’ясувати основні тенденції як позитивні, так і негативні зміни в іхтіофауні водойми. Основою для даних досліджень можуть стати наступні показники: дослідження динаміки видового складу у водоймі за різними групами (кількість прохідних, морських прісноводних та ін., кількість видів риб що нерестяться, зимують нагулюються, кількість промислових та непромислових видів та інші ); дослідження динаміки чисельності виду різних вікових груп як показник ефективності нересту та умов нагулу у водоймі; дослідження динаміки промислових уловів; встановлення кореляційних зв’язків між показниками стану іхтіофауни та гідроекологічними показниками з метою розробки прогностичних оцінок стану риб.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения