Сурядна Н.М., Микитинець Г.І. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ»

Перейти вниз

Сурядна Н.М., Микитинець Г.І. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ» Empty Сурядна Н.М., Микитинець Г.І. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ»

Сообщение автор Admin в Чт Янв 17, 2019 12:35 pm

Національний природний парк «Нижньодніпровський»  створений 24 листопада 2015 року. Розташований на території Бериславського, Білозерського, Голопристанського, Олешківського районів, міст Херсона та Нової Каховки. Територія НПП — одна з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів в Європі. Лише в нижній течії — від Каховської ГЕС до Дніпровсько-Бузького лиману річка Дніпро зберегла свій відносно природний стан. У дельті Дніпра і на прилеглих територіях збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід. Дані умови обумовлюють наявність тут специфічного видового різноманіття земноводних і плазунів, з наявністю рідкісних, типово лісових бореальних видів, які мають тут залишкові локальні реліктові популяції. Більше того, сучасна природно-антропогенна трансформованість біотопів порушує біотичну стабільність, що може призвести до зникнення локальних популяцій, тим більше, що чисельність деяких видів амфібій і рептилій в цілому за ареалами скорочується. Мета дослідження – провести аналіз сучасного стану батрахогерпетофауни НПП «Нижньодніпровський» та запропонувати заходи з підтримки стабільності та відносної сталості популяцій досліджуваних тварин в сучасних умовах.
В роботі використані стандартні методи польових досліджень (Писанець, Сурядна, 2007). Безпосередньо територія майбутнього і теперішнього НПП досліджувалася нами більше 20-ти років і на сьогодні є базовою моніторинговою ділянкою.
В результаті проведених досліджень встановлено, що батрахогерпетофауна НПП «Нижньодніпровський» нараховує 21 вид земноводних (Amphibia) та плазунів (Reptilia), що складає більше 46% відповідно до батрахогерпетофауни території України.
Всього зустрічається 11 з 22-ох видів земноводних України (Писанець, 2012; 2014), що у відсотковому відношенні складає 50 %. Серед 7-ми видів хвостатих зустрічається 2 (29 %), та з-поміж 15 безхвостих амфібій 9 видів (60%). З 23-ох видів плазунів України на НПП мешкає 10, що у відсотковому відношенні складає 43,4 % (Кармишев, 2002; Котенко, 2007) (табл. 1).
Хвостаті амфібії надзвичайно рідкісні. В межах НПП два види тритонів: T.dobrogicus та L.vulgaris мешкають разом та мають незначну чисельність. Цілком ймовірно, що обидва види збереглись в багатьох заплавних біотопах, але їх дуже важко виявити у природних умовах (Сурядная и др., 2017; Сурядна та ін., 2018; Suriadna, Mykytynets, 2018). Територія НПП є периферією ареалу червоночеревої джерелянки (B. bombina). Вид широкопоширений та чисельний в плавнях Дніпра, і на Правобережжі та Олешківських пісках. Популяції в межах НПП відносно стабільні з постійними біотопами. Особливий статус має землянка. По Херсонській області проходить зона контакту двох видів P. fuscus (землянка звичайна) і P. vespertinus (землянка Палласа). В межах НПП мешкає P. fuscus.
Таблиця 1.
Земноводні та плазуни національного природного парку «Нижньодніпровський»
Сурядна Н.М., Микитинець Г.І. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ» 1711
Популяції звичайної землянки чисельні, при цьому вид є досить вразливим в зв’язку з специфічним способом мешкання та сучасними процесами видоутворення. Масово гине на автошляхах під час сезонних міграцій. В НПП встановлені відносно стабільні чисельні популяції східної райки (H. orientalis). Іноді спостерігалося коливання чисельності. Знахідки сірої ропухи (B. bufo) допоки не підтверджені. Це типовий лісовий вид з розірваним ареалом. Зелена ропуха (B.viridis) мешкає по всій території і є багаточисельним видом у відповідних біотопах. Досить вразливий через свою синантропність, гине під час міграцій на автошляхах. Гостроморда жаба (R. arvalis) – рідкісний вид безхвостих амфібій для півдня України. Довго вважалась зниклою в пониззі Дніпра (Писанець, 2014). Вперше знайдена нами в окол. с. Праві Солонці (Кардашинський лиман, плавні) та на островах в окол. с. Кринки (НПП). Популяції стійкі, малочисельні, відносно стабільні. Група зелених жаб характеризується специфічним гібридогенним відтворенням та унікальним характером генетичної та екологічної взаємодії. На території парку утворює специфічні та рідкісні популяційні системи. Зокрема мова йде про REL-, та RE-типи та типові R-типу. Найбільш поширена та чисельна в усіх типах водних біотопів озерна жаба. Менш поширеною і чисельною є їстівна жаба, мешкає разом з батьківськими видами, окремих популяцій не утворює. Найбільш рідкісна ставкова жаба (P. lessonae). На сьогодні знайдено та підтверджено два місця її мешкання – в окол. м. Гола Пристань та с. Праві Солонці. Можливо розповсюджена більш широко в пониззі Дніпра, особливо на островах. Складність візуального діагностування, рідкісність та специфічні уподобання біотопів не дозволяють вивчити цей вид детальніше (Писанець та ін., 2009; Сурядна, Писанець, 2010; Сурядна, Микитинець, 2008; Микитинець, Сурядна, 2007; 2017; Suriadna et. all, 2015; Сурядная и др., 2016; Сурядная и др., 2017; Сурядна та ін., 2018; Suriadna, Mykytynets, 2018).
Черепаха болотяна поширена по всій території, як звичайний вид. Ящурка різнобарвна або піщана в межах НПП зустрічається на Нижньодніпровських пісках. Малочисельна, поширена локально. Ящірка прудка в межах НПП є найбільш численним видом серед плазунів. Ящірка кримська на території НПП відзначена на відрізку від с. Кізомис до с. Станіслав Білозерського р-ну Херсонської обл., а також у смт. Білозерка. На сьогодні ці дані не підтверджені (Котенко, 2007). Мідянка звичайна у лівобережній частині НПП є порівняно звичайним видом. Щільність популяцій дуже низька, як правило, зустрічається спорадично, відмічені поодинокі особини. Полоз каспійський в цілому звичайна змія для НПП. Зустрічається на берегах Дніпровсько-Бузького лиману і в околицях Херсону. Полоз сарматський на лівобережжі зустрічається досить часто. Вуж звичайний зустрічається практично повсюдно, багаточисельний. Особливості власне дельти (плавні, внутрішні прісні озера) в цілому, мають несприятливі для проживання водяного вужа умови. Розподіл виду по території і його чисельність можуть щорічно змінюватися. Останнім часом вид має сприятливі умови існування, значну стабільну чисельність. Гадюка степова в межах НПП зустрічається часто і досить численна. Змії часто гинуть на дорогах під час добових і сезонних міграцій (Котенко, 2007; Кармышев, 2002;  Кармышев и др., 2018).
Окремо слід сказати про високий созологічний статус земноводних і особливо плазунів. Так, батрахогерпетофауна НПП «Нижньодніпровський» нараховує 21 вид земноводних і плазунів, серед яких 5 видів (23 %) мають високий созологічний статус: 1 вид земноводних – дунайський тритон (Triturus dobrogicus) та 4 видів плазунів (Coronella austriaca, Elaphe sauromates,  Hierophis caspius, Vipera renardi). Всі занесені до Червоної книги України (ЧКУ, 2009) у статусі «вразливий вид». Інші види мають різний рівень охорони міжнародного та регіонального значення. До  Європейського червоного списку занесені 12 видів, до Червоного списку МСОП – 6 видів, 9 видів включено до Додатку II та 4 види до Додатку IІI Бернської конвенції.
Найціннішими видами серед амфібій є: тритон дунайський, тритон звичайний, ропуха сіра, жаба гостроморда, жаба ставкова. Вразливими можна вважати звичайну землянку, ропуху зелену, жабу їстівну та гібридогенні популяційні системи зелених жаб. Територія є окраїною ареалу для червоночеревої джерелянки та східної райки, що потребує також окремих заходів з охорони. Враховуючи стан місць мешкання, прямий та опосередкований різноякісний вплив, регіональної охорони потребують не тільки види, а й, власне, самі популяції та їх біотопи. Особливо з огляду на те, що місця мешкання деяких не підтверджені, існує постійний ризик загибелі під час міграцій на автошляхах, наявні реліктові, локальні, крайові популяції, тому потребують ефективних моніторингових та польових спостережень. Виникає необхідність перевірки і уточнення видів земноводних, які занесені до регіонального Червоного списку області з помилковим систематичним статусом.  
Ящурка різнобарвна або піщана потребує охорони місць мешкання, оскільки піщане узбережжя постійно знаходяться під загрозою забудови або рекреаційного навантаження, а великі піщані масиви - під загрозою залісення. Для збереження популяцій різних видів важливо не просто їх наявність на тій чи іншій території, а існування стабільних великих популяцій з високою щільністю. Нижній Дніпро з його лісостеповими природними комплексами є одним з найважливіших резерватів степової гадюки та сарматського полоза.
Заходи з відновлення чисельності для батрахогерпетофауни НПП «Нижньодніпровський», враховуючи різноякісний природно-антропогенний вплив, широкий спектр біотопів земноводних і плазунів, рекреаційне навантаження тощо, мають бути досить дієвими і ефективними (Сурядна, та ін., 2017).  Роль НПП істотна для збереження видів, не тільки щодо їх наявності на тій чи іншій території, а як підтримка існування стабільних популяцій як численних, широко поширених, так і тих, які знаходяться під загрозою зникнення.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения