Васильєв Ю.Б., Хорошун О.В. СТАН ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ В МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перейти вниз

Васильєв Ю.Б., Хорошун О.В. СТАН ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ В МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Empty Васильєв Ю.Б., Хорошун О.В. СТАН ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ В МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сообщение автор Admin в Чт Янв 17, 2019 12:25 pm

Приморські регіони відіграють провідну роль в економіці України. Вони мають значний ресурсний потенціал та конкурентні переваги, зумовлені їх географічним розташуванням, природними, людськими, промисловими, транспортними ресурсами. При цьому, на цей час зберігається високе антропогенне навантаження на морську акваторію та прилеглі до неї території Азовського узбережжя, що погіршує екобаланс, зменшує біорізноманіття, знижує курортну привабливість регіону.
У зв’язку з різностороннім природно-антропогенним впливом на акваторію, оцінка використання природних ресурсів та екологічного стану Азовського моря потребує на сьогодні постійних моніторингових досліджень. При існуючій ситуації, коли зберігається тенденція до негативних змін в біоценозах моря і подальшому розбалансуванні його біологічної та гідрологічної систем, у найближчі роки екосистема Азовського моря може трансформуватися безповоротно. В зв’язку з цим виникає необхідність провести комплексну оцінку специфіки природокористування узбережжя.
Азовське море є унікальним водним об’єктом і являє собою мілководне водоймище з максимальною глибиною до 13,5 м. Для Азовського моря характерний специфічний гідрологічний режим, що обумовлено його ізольованістю, мілководністю, великим припливом річкових вод, обміном води з Чорним морем, солоність води якого значно більше солоності води Азовського моря. Для морської води характерно відносно швидке нагрівання і охолодження по всій глибині, а також її перемішування, що зумовлює вирівнювання температури і солоності. Прозорість води Азовського моря дуже мала. Фізико-географічні умови обумовлюють характер природокористування даної території і акваторії.
Оцінка екологічного стану Азовського моря аналізувалась за результатами моніторингу в пунктах спостереження, що знаходяться в акваторії Бердянської затоки в районах випусків зливової каналізації м. Бердянськ, Бердянського торговельного порту та в районі випуску глибоководного колектору очисних споруд каналізації міста Бердянськ, в моніторингових пунктах спостереження Молочного та Утлюцького лиманів.
Основними джерелами забруднення моря є промислові підприємства, порти міст Маріуполя та Бердянська, житлово-комунальне господарство регіону. Щороку металургійні комбінати та заводи одержують річний ліміт на забір морської води (приблизно – 1 млрд. 255 млн. м3 на рік). Після прогону по заводських агрегатах відібрана вода повертається у річку Кальміус, а вже з неї потрапляє до моря. Промислова вода не відповідає санітарним нормам, оскільки 55 % її обсягу взагалі не підлягають фільтрації.
Так, металургійними комбінатами «Азовсталь», імені Ілліча, концерном «Азовмаш» щорічно скидається більше 800 млн. м3 забруднених стічних вод. Концентрація нафтопродуктів в Азовському морі перевищує гранично припустиму норму в 10 разів. Зношеність водогінно-каналізаційних господарств, у першу чергу Маріуполя і Таганрога, призводить до «штатних» викидів нечистот у межах міст у море.
За моніторинговими даними, значних відхилень від встановлених гранично допустимих концентрацій (ГДК) для водойм рибогосподарського водокористування не виявлено. Протягом 2015-2017 років спостерігається зменшення вмісту хлоридів у поверхневих водах Азовського моря.
Розбалансування хімічного складу морської води, навіть у незначній мірі, зумовлює екологічні зміни, оскільки, перш за все, зменшується біомаса високоорганізованих організмів. Наприклад, зменшилася біомаса квіткових морських водоростей (зоостера, занікелія), молюсків, які є складовою частиною в єдиному трофічному ланцюзі .
Складна екологічна ситуація залишається в рекреаційній зоні сел. Кирилівка, де за відсутності централізованих систем водопостачання, каналізування і очистки стічних вод функціонують близько 500 закладів відпочинку і оздоровлення. Нормативне водовідведення в літній період досягає 12 тис.м /добу. Стічні води накопичуються у вигрібних ямах з наступним вивозом автотранспортом на полігон рідких побутових відходів. Це створює постійну загрозу забруднення Азовського моря, Утлюцького та Молочного лиманів і ґрунтових вод неочищеними господарсько-побутовими стічними водами. Полігон рідких побутових відходів, в порушення п. 2 ст. 90 Водного кодексу України, розміщено у прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення та входить до складу Приазовського національного природного парку. Даний фактор негативно впливає на інвестиційну привабливість регіону, стримує його соціально-культурний розвиток. Зволікання з введенням в дію систем централізованого водопостачання, каналізації та очистки стоків в умовах високого скупчення людей разом з негативними екологічними наслідками може надзвичайно ускладнити і санітарно-епідеміологічну ситуацію на даному та сусідніх ділянках узбережжя Азовського моря, у тому числі Приазовського національного природного парку.
На фоні інтенсивного водокористування, водоспоживання та водовідведення особливе значення має також морегосподарський та рекреаційно-туристичний комплекси регіону.
Морегосподарський комплекс характеризується своєю багатофункціональністю, у т.ч. наявністю розвиненої інфраструктури для промислового вилову риби та її переробки, а також потужним морським портовим комплексом.
Промисловий вилов риби в акваторії Азовського моря при раціональному проведенні здатен забезпечити внутрішній ринок як регіону, так і України в цілому, рибною продукцією. З метою збереження біологічного мікроклімату моря, раціонального природокористування та забезпечення відтворення видів промислової риби, вилов підлягає щорічному квотуванню.
В результаті анексії Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 році, в Україні ще більше знизився видобуток водних біоресурсів, з 225 000 тонн в 2013 році до 90 000 в 2014-2017 роках (рис.1.). Слід відмітити, що в межах Запорізької області, за останніми статистичними даними, вилов має тенденцію до збільшення (рис.2.).
Васильєв Ю.Б., Хорошун О.В. СТАН ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ В МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 1510
Васильєв Ю.Б., Хорошун О.В. СТАН ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ В МЕЖАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 1610
Але, окремо по видам в межах Азовського моря, аналіз статистичних даних показав поступове збільшення вилову, особливо за рахунок останніх кількох років. Основними промисловими видами Азовського моря є три види: бичок, тюлька та хамса. Зростання вилову тюльки і бичка в 1,2 раза, хамси азовської в 2 рази. Намітилась тенденція до зростання чисельності і відповідно вилову камбали і піленгасу. Маємо певне збільшення вилову оселедця. Аналіз динаміки вилову калкана азовського показує стрімке зменшення, але вже останнім часом вилов збільшився в 1,7 разів. За останніми даними вилов піленгасу зріс у 2,8 рази. Вилов судака стрімко знижується. Промисловий вилов тарані чітко зростає. На вилов впливає багато факторів: недостатність кормової бази, відсутність нерестовищ, забруднення та гідрохімічний режим водного середовища, кліматичні умови.
Морський портовий комплекс Азовського узбережжя представлений Маріупольським і Бердянським морськими торговельними портами. Обидва негативно впливають на стан узбережжя в межах Запорізької області. Основний вид діяльності портів – спеціалізація на перевантаженні та транспортуванні продукції базових галузей регіону: вугледобувної, металургійної, хімічної промисловості та продукції агропромислового комплексу. В умовах анексії Кримського півострову Росією саме на ці два порти зростає навантаження під час експортування українського зерна.
За даними Адміністрації морських портів України перевалка зернових у морських портах становила майже 10,5 млн т, порівняно із 6,4 млн т за аналогічний період минулого року. Зокрема, обсяги перевалки зернових у порту Бердянськ зросли майже у 5,5 разів на рік. Обробка вантажів склала 4,1 млн т, відповідно збільшилась на 3,4 %. У структурі цих вантажів 92,8 % становили експортні, 6 % – транзитні, 1,1 % – імпортні вантажі, 0,1 % – вантажі внутрішнього сполучення.
На території узбережжя Азовського моря існують сприятливі природно-кліматичні умови для розвитку різноманітних видів туризму та рекреації – зручні піщані пляжі, джерела мінеральної води i лікувальних грязей, лісові та заповідні території. У Запорізькій області знаходиться 6,4 % санаторно-курортних (оздоровчих) закладів України. До курортних територій місцевого значення у Запорізькій області віднесені такі населені пункти: с. Новокостянтинівка та с. Строганівка (Приазовський район), м. Приморськ, с. Кирилівка (Якимівський район), м. Бердянськ, яке має статус курорту державного значення. Стан рекреаційних ресурсів берегової лінії Азовського моря та приморських територій дозволяє повноцінно розвивати курортну індустрію з наданням повного комплексу послуг грязелікування, бальнеології, використання лікувальних властивостей мінеральних джерел.
Основною проблемою зниження рекреаційного потенціалу є нераціональне антропогенне навантаження, хаотична забудова, в зв’язку з чим посилюються абразійні та зсувні процеси, відбувається інтенсивна руйнація ділянок узбережжя. Швидкість абразії вздовж рекреаційних територій коливається в інтервалі 5-20 м/рік, що призводить до деградації узбережжя, дестабілізації схилів та втрати пляжів на окремих ділянках.
Отже, серед основних чинників, що порушують рівновагу в екологічній системі моря та узбережжя, можна виділити: забруднення вод моря скиданням неочищених стічних вод; сільськогосподарське землекористування; розвиток евтрофікаційних процесів; нераціональне рекреаційне навантаження; забруднення вод нафтою і нафтопродуктами; скорочення рибних ресурсів; зменшення і/або зміна біологічного різноманіття під впливом антропогенних чинників; зниження рекреаційних можливостей; виникнення загроз здоров’ю населення. Крім того господарська діяльність узбережжя досягла такої інтенсивності, що стала суттєвим рельєфоутворюючим фактором, нерідко з проявом незворотніх шкідливих наслідків для екологічних систем моря та узбережжя.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения