Тарусова Н.В. ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ТУРУНІВ (CARABIDAE, COLEOPTERA) МІСТА МЕЛИТОПОЛЬ

Перейти вниз

Тарусова Н.В. ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ТУРУНІВ (CARABIDAE, COLEOPTERA) МІСТА МЕЛИТОПОЛЬ Empty Тарусова Н.В. ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ТУРУНІВ (CARABIDAE, COLEOPTERA) МІСТА МЕЛИТОПОЛЬ

Сообщение автор Admin в Чт Янв 17, 2019 12:21 pm

Міста – порівняно нове середовище існування тварин, досить специфічне за всіма своїми параметрами. Настав час, кажучи про навколишнє середовище, включити в це поняття не тільки природу, а й міське середовище проживання людини – наші оселі, місця нашої роботи і відпочинку. Тому вивчення екології міста, як специфічної екосистеми, має найважливіше значення.
Місто представляє собою сукупність нових, як правило, не існуючих в природі екологічних ніш (особливо з точки зору живлення та просторової структури), що разом з кліматичними особливостями призводить до незвичних поєднань факторів і формування особливої фауни, а також специфічних угруповань тварин, пов'язаних новими взаємовідносинами. На думку деяких авторів (Маєргойз 1987; Клауснітцер, 1990), в міських екосистемах спостерігаються специфічні еволюційні процеси, що цілком дає можливість говорити про місто, як про «експериментальне поле еволюції».
Аналіз міської фауни дозволяє отримати об'єктивну інформацію наскільки є шкідливими для організмів існуючі в будь-якому місті забруднення води, повітря, ґрунтів, стан зелених насаджень, наскільки ефективні ті чи інші природоохоронні заходи. Зрозуміло, існує достатня, але далеко не повна інформація такого роду про тварин різних міст, яка, на жаль, не узагальнена і не систематизована (Душенков, 1990; Коваль, Рубченя, 1990; Козирєв, 1990; Тарасова, 2004).
Тому, метою нашого дослідження було вивчення структури і динаміки популяцій міської фауни міста Мелітополь на прикладі родини турунів (Carabidae), та їх зміни під антропогенним впливом. На прикладі модельних біотопів з різним антропогенним навантаженням, було вивчено видовий склад, вікова, статева і просторова структура популяцій Carabidae, а також динаміка їх чисельності. У якості модельних біотопів зелених зон міста нами було обрано: міський парк культури і відпочинку імені Максима Горького (біотоп з максимальним антропогенним навантаженням) та приміський лісопарк (біотоп з мінімальним антропогенним навантаженням). У порівнянні з іншими міськими територіями, зелені зони є більш стабільними екосистемами, про що свідчить видове та чисельне різноманіття видів турунів, які утворюють домінантне ядро. Також, ці біотопи особливо важливі, як «перевалочні пункти», як зв’язуючи елементи для заселення міських територій. В якості основного методу збору матеріалу були використані ґрунтові пастки Барбера. За два польових сезони загальна експозиція склала 1500 пастко-діб. За час експерименту нами було зібрано більше 3000 екземплярів турунів 22 видів, які відносяться до 9 родів.
На основі проведених еколого-фауністичних досліджень популяцій турунів були одержані наступні результати.
У напрямку від периферії до центру міста відбувається збільшення антропогенного навантаження, що негативно позначається на стані популяцій Carabidae. Чисельність і видове різноманіття турунів у приміському біотопі вище, у порівнянні з міським, що з одного боку, характеризує його як «перевалочний пункт» для заселення внутрішньоміських екосистем, а з іншого – свідчить про відносну екологічну стабільність. У біотопі з максимальним антропогенним навантаженням відбувається збіднення спектру життєвих форм турунів переважно за рахунок геобіонтів і епігеобіонтів. Це пояснюється несприятливими для карабідофауни антропогенними змінами ґрунтів міського парку, а також специфічним режимом його господарського використання.
Наявність у біотопі з підвищеним ступенем антропогенного навантаження фонового виду Calathus distinguendus, чисельність якого складає 71% від загальної кількості відловлених турунів, характеризує стан його популяції як нестабільний. Динамічна щільність виду C. distinguendus та індекс його агрегованості вище у міському парку, що свідчить про високу концентрацію представників даного виду на обмеженій території і значний вплив у даному угрупованні. Сезонні зміни динаміки щільності виду C. distinguendus відбуваються у приміському біотопі на декаду раніше, ніж у міському, що дозволяє характеризувати лісопарк, як зв’язуючу ланку між приміськими і міськими екосистемами.
Антропогенні чинники негативно впливають на біомасу турунів. Нами встановлено зниження середньої маси представників родини Carabidae міських екосистем у порівнянні з приміськими.
Співвідношення статей в популяції виду C.distinguendus приміського лісопарку складає приблизно 1,5:1 на користь самців. Це ймовірно пов'язано з фенологією виду, низька зустрічаємість самок пояснюється періодом відкладання яєць. У міському парку співвідношення статей близько 1:1, що можливо пояснити більш тривалим періодом яйцекладки, який є результатом екологічної адаптації виду до специфічних умов міста (так звана «вторинна мультисезонність»).
Порівнюючи просторову, статеву і вікову структури популяції Carabidae у модельних біотопах можна зробити висновок, що угруповання природних екосистем більш стабільні і перспективні в екологічному і репродуктивному відношенні, ніж угруповання міських екосистем.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения