Сечін І.В., Симоненко Д.Д. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВАТ «ЛІТВО» (м. МЕЛІТОПОЛЬ)

Перейти вниз

Сечін І.В., Симоненко Д.Д. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВАТ «ЛІТВО» (м. МЕЛІТОПОЛЬ) Empty Сечін І.В., Симоненко Д.Д. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВАТ «ЛІТВО» (м. МЕЛІТОПОЛЬ)

Сообщение автор Admin в Чт Янв 17, 2019 12:16 pm

Інтенсивний розвиток промисловості, сільського і комунального господарства спричиняє значне зростання споживання чистої питної води, призводить до збільшення кількості забруднених різними домішками відпрацьованих стічних вод. Скидання таких вод у водойми зумовлює їх забруднення, а отже значно зменшуються ресурси чистої прісної води, погіршується стан навколишнього середовища. Скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин. Тому в Україні на державному рівні неодноразово приймались рішення з підвищення ефективності заходів щодо охорони природи, більш раціонального використання водних ресурсів. Для втілення цих рішень у життя надзвичайно важливою є розробка і широке впровадження замкнених циклів водоспоживання, пов’язаних з необхідністю очищення стічних вод від забруднень і наступним поверненням їх у процес виробництва.
ВАТ «Літво» розташоване у південно-західній окраїні за межами житлової забудови м. Мелітополь Запорізької області за адресою 72311, м. Мелітополь, Каховське шосе, 27. З північного сходу підприємство межує з територією ХРП «АвтоЗАЗ-Мотор», до південно-західного боку проммайданчика примикає майданчик «Дніпроенерго». Площа підприємства 40 га.
Водопостачання ВАТ «Літво» здійснюється з артезіанських шпар, розташованих на території підприємства, з яких дві шпари бучакського підземного водоносного горизонту (питної якості), одна – крейдового підземного водоносного горизонту (технічної якості). Зі шпар вода надходить у резервуар чистої води. Подача води до усіх споживачів здійснюється з резервуара насосною станцією 2-го підйому, яка обладнана п’ятьма насосними агрегатами. Облік споживаної води виконується за допомогою водомірів ЛПТ-80Х (Макарова Н.Е., 2017).
Стічні води, що утворюються на підприємстві, поділяють на три групи:
1) промислові води, що утворюються внаслідок безпосереднього використання води саме в технологічних операціях; вони забруднені усіма речовинами, які використовуються в технологічних процесах даного виробництва;
2) води від допоміжних операцій та процесів, які утворюються під час поверхневого охолодження технологічної апаратури та енергетичних агрегатів; головною відмінністю таких вод є, як правило, підвищена температура;
3) води від допоміжних цехів і цехів обслуговування (сховищ сировини та готової продукції, транспортування сировини і палива, котельних тощо); ці води забруднені різноманітними речовинами.
Стічні води ВАТ «Літво» скидаються в струмково-балочну мережу, звідкіля самопливом транспортуються на відстань 1,2 км у р. Тащенак. З водою до річки потрапляють такі речовини: азот амонійний – 0,5042 мг/л, зважені речовини – 4,35 мг/л, залізо загальне – 0 мг/л, мінеральний склад – 20756,9720 мг/л, нафтопродукти – 0,1159 мг/л, нітрати – 45,0201 мг/л, сульфати – 210,9350 мг/л, хлориди – 349,7922 мг/л та інші речовини. Випуск у балку обладнаний у відповідності до будівельних вимог. Випусків інших підприємств зворотних вод у цьому районі немає (Макарова Н.Е., 2017).
Виробничі стічні води, які не відповідають вимогам нормативів якості, повинні підлягати попередньому очищенню. Вибір методів очистки стічних вод проводять із врахуванням стану води та вимог, які встановлюються до її якості водоспоживання. На очисних спорудах заводу використовують фізико-хімічні та біологічні методи очистки стічних вод.
Фізико-хімічні методи очищення стічних вод базуються на процесах коагуляції (з’єднання дрібних частинок у більші); флокуляції (процес агрегації дрібних частинок за рахунок утворення хімічних зв’язків між їх молекулами); адсорбції (поглинання забруднень сорбентами – активоване вугілля); екстракції (вилучення цінних речовин за допомогою екстрагентів); іонному обміні (вилучення солей хрому, цинку, міді шляхом обміну іонами між ними та іонітами – іонообмінними смолами).
Біологічні методи очищення води ґрунтуються на використанні тих чи інших живих істот, їхніх комплексів – біоценозів. Таких біоценозів в очищенні води нині відомо 5: біоплівка; активний мул; анаеробні мікроорганізми, зокрема гранульований мул; селекціоновані мікроорганізми; гідробіоценози. Процеси біологічного очищення відбуваються у воді на всіх етапах проходження її крізь очисні споруди. Більше того, вони розпочинаються в момент утворення стічних вод, тривають під час збирання і транспортування цих вод до очисних споруд, не припиняються після будь-якого, навіть найбільш ретельного очищення і знезараження води.
За останні десятиліття на підприємствах країни побудовано велику кількість очисних споруд. Проте, технології, що використовуються, морально застаріли і малоефективні. Здебільшого проводиться грубе очищення, часто методом нейтралізації стічних вод. Згідно з цією технологією, один вид забруднень перетворюється на інший, проте не усувається повністю. Тому забруднення водойм промисловими стічними водами триває. Природні біологічні процеси, що відбуваються у водоймах, вже давно не забезпечують повного їх самоочищення. Тому постає нагальна потреба в розробці і впровадженні сучасних високоефективних технологій виробництва промислової продукції, яка передбачає також організацію комплексної переробки стічних вод шляхом повторного використання очищеної води і продуктів водоочищення.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения