Дубініна Ю.Ю., Лобода І.С. ІНДИКАТОРНА РОЛЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕХНОЗЕМІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Перейти вниз

Дубініна Ю.Ю., Лобода І.С. ІНДИКАТОРНА РОЛЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕХНОЗЕМІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Empty Дубініна Ю.Ю., Лобода І.С. ІНДИКАТОРНА РОЛЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕХНОЗЕМІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сообщение автор Admin в Чт Янв 17, 2019 12:13 pm

Техногенні ґрунти є складовою частиною техногенних ландшафтів, що утворюються в результаті взаємодії природного середовища і руйнівного впливу потужної техніки на ґрунтовий профіль. Техногенні ґрунти відчувають сукупний влив антропогенних чинників, мають ознаки трансформації гумусового шару та містять включення техногенної природи і потребують рекультивації та моніторингу. В умовах сьогодення рухомою силою рекультивації земель залишається лише господарчий ефект. Однак моніторинг стану ґрунту є необхідною умовою підвищення продуктивності земель та покращення умов навколишнього середовища в цілому.
Внаслідок активного антропогенного впливу на ґрунти безхребетні, як «осіла» частина ґрунтової фауни, зазнає прямого та опосередкованого впливу. В процесі природних та антропогенних сукцесій формуються специфічні комплекси ґрунтових безхребетних тварин. Зміна середовища відбивається на фізико-хімічному стані ґрунту та видовому різноманітті його мешканців, що дозволяє використовувати комплекси ґрунтової мезофауни у якості індикаторів стану природних угруповань, біологічної діагностики ґрунту та характеристики екологічних умов біогеоценозу. Ґрунтово-екологічні дослідження дозволяють за сумарною чисельністю мезофауни та окремих груп безхребетних дослідити та оцінити техногенний та господарський вплив на ґрунти.
Різноманіття відіграє суттєву роль у функціональній стійкості та еволюції біогеоценозів. Повний кругообіг речовин може здійснюватися лише при достатньому біологічному різноманітті. Зменшення біорізноманіття та чисельності мезопедобіонтів провокує послаблення зоотичних процесів та деградації ґрунтових процесів. Просторовий розподіл ґрунтової мезофауни дозволяє встановити взаємозв’язки життєдіяльності педобіонтів і режимів ґрунтових процесів. Неоднорідність техноземів та мозаїчний ґрунтовий комплекс обумовлюють варіабельність індикаторних властивостей. Складний комплекс умов середовища обумовлює виникнення екоморф, що обумовлює ставлення живих організмів до екологічних факторів. Відповідно саме ставлення ґрунтових безхребетних до певних чинників середовища і виступає в якості індикаторної ознаки.
Дослідження проведено у 2017-2018 рр. на ділянці штучного плато, створеного на місці кар’єру з видобутку марганцевої руди поблизу м. Покров Дніпропетровської області. На площі знаходяться різні типи техноземів: педоземи з шаром чорнозему у 75-80 см, дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках, сіро-зелених та червоно-бурих глинах. Рослинний покрив на ділянці рекультивації земель був представлений злаковими та бобовими асоціаціями, з перевагою стоколосу безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) та буркуна лікарського (Melilotus officianalis (L.). На південній експозиції присутнє лісове насадження з акації білої та волоського горіху на дерново-літогенних ґрунтах. Флора нараховує 31 вид трав’янистих рослин. Небагате видове різноманіття рослинного покриву є результатом сукцесій обумовлених едафічними чинниками і чинниками взаємодії всередині рослинного угруповання (Жуков и др., 2010).
На кожному типі техноземів обрані ділянки з двома характерними асоціаціями. У штучному лісовому насадженні проби відібрані у верхній, середній і нижній частинах схилу.
У досліджених техногенних ценозах зареєстровані представники 5 класів і 8 рядів герпетобіонтних безхребетних (мурахи не враховувалися): клас Arachnida (ряди Arachnei та Opilоnes), клас Diplopoda (ряд Julidae), клас Insecta-Ectognatha (ряд Coleoptera i Lepidoptera), клас Malacostraca (ряд Isopoda), клас Gastropoda (ряди Cochlicopidae Hidromiidae). У різних рослинних асоціаціях відзначено від 3 до 5 класів безхребетних. Максимальною кількістю класів характеризується верхня частина акацієвого насадження.
На всіх ділянках рекультивації зустрічаються жуки, павуки та ківсяки. Поширення черевоногих молюсків обмежене асоціацією стоколосу на педоземі та верхньою третиною схилу акацієвого лісонасадження. Мокриці відзначені в лісонасадженнях та асоціаціях стоколосу на лесоподібних суглинках і червоно-бурих глинах.
У техноземах Дніпропетровщини зареєстровано 126 видів ґрунтових безхребетних із загальною щільністю до 225 екз./м2. У дерново-літогенних ґрунтах на сіро-зелених глинах зареєстровано 78 видів безхребетних (185 екз./м2), у дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках зареєстровано 74 види безхребетних (224 екз./м2), на педоземах – 67 видів ґрунтової мезофауни (167 екз./м2), у дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах - 66 видів безхребетних (135 екз./м2). Встановлено чіткі відмінності в екоморфічній структурі тваринного населення рекультивованих ґрунтів. У дерново-літогенних ґрунтах на лесоподібних суглинках, на сіро-зелених та червоних глинах переважають тварини різних морфологічних груп, що пересуваються без активного прокладання ходів та розміри тіла яких більші за порожнини в підстилці.
Таким чином, ґрунтові безхребетні тварини впливають на структуру ґрунту та підтримання гомеостазу екосистем в цілому. Завдяки екоморфічним особливостям ґрунтових безхребетних тварин відбувається часткова мінералізація рослинних решток та міграція органічних і мінеральних частинок, покращення водопроникності та аерації поверхневих шарів ґрунту. Екоморфічний аспект зоологічної діагностики стану ґрунтів дозволяє діагностувати стан техноземів, що в подальшому може бути використано для оцінки ефективності рекультивації земель.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 145
Дата регистрации : 2016-05-29

Посмотреть профиль http://miest2016.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения